Tag: tờ rơi

Lý do bạn nên cải thiện chất lượng tờ rơi?
Nếu bạn đã triển khai tờ rơi rộng rãi, mà vẫn chưa được hiệu quả từ nó, đó là lúc bạn nên xem xét lại việc cải thiện chất lượng tờ rơi.