Tag: startup

Tầm quan trọng của bộ nhận diện thương hiệu
Để khặng định hình ảnh của mình trước sự ra đời hàng loạt của các công ty đối thủ, doanh nghiệp cần có 1 bộ nhận diện thương hiệu độc đáo, sáng tạo.