Tag: amp

AMP là gì? Tác dụng của AMP đối với SEO?
Google vừa mới chính thức triển khai AMP project và đưa vào hoạt động vào đầu năm 2016. Vậy AMP là gì và tác dụng của AMP đối với seo website là gì?